CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Chính sách thanh toán bao gồm 2 hình thức sau:

Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

 

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng: MB Bank

Chủ tài khoản: Nguyen Vinh Tuan

STK: 5890166869999

hoặc Trả tiền mặt khi nhận hàng.

Leave a Reply

%d